Zaokružite do najbližih stotinu na Javi

1. Pregled

U ovom brzom vodiču ilustrirat ćemo kako zaokruži zadani broj na najbližu stotinu.

Na primjer:

99 postaje 100

200.2 postaje 300

400 postaje 400

2. Provedba

Prvo ćemo nazvati Math.ceil () na ulaznom parametru. Math.ceil () vraća najmanji cijeli broj koji je veći ili jednak argumentu. Na primjer, ako je ulaz 200,2 Math.ceil () vratila bi se 201.

Dalje, rezultatu dodamo 99 i dijelimo sa 100. Koristimo prednost cjelovite podjele za skraćivanje decimalnog dijela količnika. Konačno, množimo količnik sa 100 da bismo dobili željeni rezultat.

Evo naše implementacije:

statički dugačak krug (dvostruki ulaz) {long i = (dugački) Math.ceil (ulaz); povratak ((i + 99) / 100) * 100; };

3. Ispitivanje

Isprobajmo implementaciju:

@Test javna praznina givenInput_whenRound_thenRoundUpToTheNeestsHundred () {assertEquals ("Zaokruženo do stotke", 100, RoundUpToHundred.round (99)); assertEquals ("Zaokruženo na tristo", 300, RoundUpToHundred.round (200.2)); assertEquals ("Vraća istu zaokruženu vrijednost", 400, RoundUpToHundred.round (400)); }

4. Zaključak

U ovom smo kratkom članku pokazali kako zaokružiti broj na najbližu stotinu.

Kao i obično, cjeloviti kôd dostupan je na GitHubu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found